O prawie właściwym dla licencji praw autorskich

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 4 (2009) s. 117-133
Rafał Sikorski

 

do góry