Prawo właściwe dla transakcji faktoringowych

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 4 (2009) s. 135-158
Arkadiusz Wowerka

 

do góry