Znaczenie orzeczenia sądu zagranicznego w postępowaniu rozpoznawczym przed polskim sądem : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2005 r. (V CK 783

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 4 (2009) s. 175-182
Katarzyna Sznajder

 

do góry