Grubą być czy chudą? : między kanonem piękna a kulturowym dystansem

Postscriptum Polonistyczne, Numer 2(2) (2008) s. 113-127
Katarzyna Łeńska-Bąk

 

do góry