Postscriptum Polonistyczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 1898-1593

up