Film jako tekst kultury w komunikacji interkulturowej : (wykorzystanie filmów w nauczaniu cudzoziemców wiedzy o Polsce i jej kulturze)

Postscriptum Polonistyczne, Numer 2(2) (2008) s. 177-185
Mirosław Jelonkiewicz

 

do góry