Nazwy powinności i danin w XVI-XVIII w. : na materiale ksiąg sądowych i wiejskich Jadownik, Maszkienic, Iwkowej i Uszwi

Prace Językoznawcze, Tom 11 (2009) s. 65-79
Ewa Horyń

 

do góry