Prace Językoznawcze

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ISSN 1509-5304

up