Prace Językoznawcze
Tom 51 ( 2006), Nr 1-2 (200-201)

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ISSN 1509-5304

do góry