Sprawozdanie z sesji naukowej: "Profesor Kazimierz Nitsch badacz dialektów Warmii i Mazur", 22 października 2008

Prace Językoznawcze, Tom 11 (2009) s. 273-274
Mariola Biolik

 

do góry