Imiona poddanych klasztoru węgierskiego z 1745 roku

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 5-23
Maria Biolik

 

do góry