"Jednakowość znaczeń czy nie?" - jako problem przy szkoleniu umiejętności w ramach translatoryku

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 37-47
Anna Dargiewicz

 

do góry