Metaforyka "późnej poezji" przełomu XX i XXi wieku

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 57-69
Leokadia Hull

 

do góry