O tzw. formalnych deminutywach wśród ludowych nazw środków czynności

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 71-78
Irena Jaros

 

do góry