Sposoby adaptacji polskich nazwisk do niemieckiego systemu językowego : na podstawie źródeł z dawnego komornictwa jeziorańskiego z XVV-XVIII wieku

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 171-186
Iza Matusiak

 

do góry