Kognitywna metafora drogi w wybranych tekstach zespołu "Armia"

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 219-232
Marta Wilczewska

 

do góry