Najdawniejsze dyplomy Witołda W. Ks. Litewskiego : (Przyczynek do dyplomatyki litewskiej)

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10-11 (1925/1926) s. 374-386
Kazimierz Sochaniewicz

 

do góry