Realizacja kompleksowych cenowych strategii marketingowych w oparciu o podejście systemowe

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Tom 17, Numer 1 (2016) s. 67-82
Liudmila Shulgina

 

do góry