Określenia temporalne w "Psałterzu Dawidowym" Mikołaja Reja

Studia Językoznawcze, Tom 9 (2010) s. 87-99
Danuta Kowalska

 

do góry