Posłaniec w dawnych i współczesnych przekładach biblijnych i koranicznych

Studia Językoznawcze, Tom 9 (2010) s. 113-124
Joanna Kulwicka-Kamińska

 

do góry