Istota przywództwa i dowodzenia w organizacji zhierarchizowanej

Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Numer 3 (2012) s. 169-180
Piotr Ozimek

 

do góry