Rola Wisły jako rzeki gra nicznej na tle historycznych podziałów kraju i jej znaczenie w aktualnym podziale administracyjnym

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 4 (2015) s. 221-252
Łukasz Twardowski

 

do góry