Uwagi na temat procesu kształtowania granic wsi w Polsce do końca XVIII wieku w kontekście morfogenetycznym

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 4 (2015) s. 253-276
Tomasz Figlus

 

do góry