Kościoły graniczne i ucieczkowe w krajobrazie kulturowym pogranicza śląsko-łużyckiego i ziemi legnickiej

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 4 (2015) s. 291-311
Joanna Szczepankiewicz-Battek

 

do góry