Przywracanie pamięci o odbudowanej dumie narodowej

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 4 (2015) s. 316-326
Andrzej Rykała , Alina Cała (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Alina Cała, "Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce", Warszawa 2014

 

do góry