IV Krajowa Konferencja "Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości", Łódź, 11–12 czerwca 2015 r.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 4 (2015) s. 334-337
Magdalena Deptuła

 

do góry