Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Numer 15 (2011) s. 7-19
Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Katarzyna Klimek, Agata Niemczyk, Renata Seweryn

 

do góry