Gospodarka turystyczna miasta Szczecina w aspekcie rozwoju turystyki biznesowej

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Numer 15 (2011) s. 83-94
Dawid Milewski, Aleksander Panasiuk

 

do góry