Wykorzystanie środków unijnych na potrzeby turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006"

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Tom 1, Numer 2 (22) (2013) s. 141-153
Anna Sammel, Marlena Prochorowicz

 

do góry