Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej : korzyści ekonomiczne i społeczne

Współczesne Problemy Ekonomiczne, Numer 11 (2015) s. 107-114
Agnieszka Balsewicz

 

do góry