Sposoby ustalania wynagrodzenia w drogowym transporcie paliw płynnych

Problemy Transportu i Logistyki, Tom 25 (2014) s. 165-176
Iouri N. Semenov

 

do góry