Faktura jako kryterium ustalenia wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki w prawie przewozowym

Problemy Transportu i Logistyki, Tom 3 (2004) s. 113-124
Dorota Ambrożuk

 

do góry