Systemy informacyjne wspomagające kreowanie wirtualnych sieci biznesowych : aspekt technologiczny (case study)

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 53-60
Aleksander Jurga

 

do góry