Informacja : wiedza w teoriach ekonomicznych drugiej połowy XX i na początku XXI wieku

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 72-83
Andrzej Mielcarek

 

do góry