Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 556-563
Hubert Obora

 

do góry