Kultura społeczeństwa sieci

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 640-648
Aleksander Wassilew

 

do góry