Zastosowanie telematyki w podnoszeniu efektywności systemów bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie optymalizacji kosztów transportu Policji

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 67 (2011) s. 740-748
Robert Tomanek

 

do góry