Nadzór operacyjny Służby Bezpieczeństwa nad ruchem sportowym w Polsce Ludowej w latach osiemdziesiątych

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 2 (2016) s. 63-76
Marek Ordyłowski, Leonard Szymański

 

do góry