Chess in the Częstochowa Voivodeship in the years 1975–1998

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 2 (2016) s. 77-88
Daniel Bakota

 

do góry