Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania zycznego

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 2 (2016) s. 109-124
Mariola Radzińska, Leonard Nowak, Maria Alicja Nowak

 

do góry