"Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w latach 1975–2015", Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński, Częstochowa 2016 : [recenzja]

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 2 (2016) s. 143-146
Tomasz Jurek , Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.), Daniel Bakota (aut. dzieła rec.), Teresa Drozdek-Małolepsza (aut. dzieła rec.), Arkadiusz Płomiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry