Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 20 (2007) s. 165-251
Mirosław Golon

 

do góry