Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej (XVI-XVIII wiek)

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 22 (2009) s. 9-49
Maria Bogucka

 

do góry