Szkoci i Anglicy w Zamościu w XVI-XVIII wieku

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 22 (2009) s. 51-61
Jacek Feduszka

 

do góry