The Management of Physical Culture in Łódź in 1945–1949

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 3 (2016) s. 25-40
Julian Jaroszewski, Maciej Łuczak

 

do góry