Opinions and Attitudes of Recreational Swimmers from Kosice to Other Sport Activities

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 3 (2016) s. 111-121
Ivan Matúš, Jana Labudová

 

do góry