Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Turystyka w Humanistycznej Perspektywie” nt. „Inspiracje sportem w turystyce kulturowej” 28–29 września 2016 r., Biskupice Wielkopolskie

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 15, Numer 3 (2016) s. 141-143
Ewa Malchrowicz-Mośko, Izabela Wyszowska

 

do góry