Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku : analiza demograficzna i przestrzenna

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 3 (2015) s. 93-117
Konrad Wnęk

 

do góry