Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych w publikacjach naukowych z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 3 (2015) s. 191-205
Radosław Poniat

 

do góry