"Ormianie w przedautonomicznej Galicji : studium demograficzno-historyczne", Franciszek Wasyl, Kraków 2015 : [recenzja]

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 3 (2015) s. 207-210
Konrad Wnęk , Franciszek Wasyl (aut. dzieła rec.)

 

do góry